Početna

Hrvatska udruga estetske medicine

organizira 1. Hrvatski kongres estetske medicine s međunarodnim sudjelovanjem u Republici Hrvatskoj koji će se održati 16. i 17. lipnja 2018. godine u Hotelu Milenij u Opatiji.

Predsjednica HUEM-a dr. Elma Bunar, liječnica je s diplomom Međunarodne škole za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu.

Kongres će okupiti velik broj domaćih i svjetskih znanstvenika i stručnjaka iz područja estetske medicine, organiziran je u suradnji s Union Internationale de Médecine Esthétique i Società Italiana di Medicina estetica te zasigurno predstavlja znanstveni skup od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku.

HUEM je članicom Union Internationale de Médecine Esthétique postala u svibnju 2016. godine prilikom održavanja 11. Europskog kongresa estetske medicine, organiziranog od strane Società Italiana di Medicina estetica.

Među glavnim temama Kongresa su dijagnostički i terapeutski pristup u tretmanu licu s fokusom na 3 područja – gornja, srednja i donja trećina lica, tretman MD točaka i lokalnog adipoziteta, upotreba hijaluronidaze, analiza psihološkog aspekta pacijenata estetske medicine, a neće nedostajati ni osvrt na novine u ovom području estetske medicine.

Službeni jezici kongresa su: hrvatski, engleski i talijanski

HLK BODOVI

Kongres će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore:

20 Bodova

Aktivni sudionici

12 Bodova

Pasivni sudionici

Naziv i glavna tema Kongresa je „OD ESTETIKE DO FUNKCIJE – OD REGENERACIJE DO REKONSTRUKCIJE“.

TEME KONGRESA

Službeni jezici kongresa su: Hrvatski, Engleski i Talijanski


GORNJA TREĆINA LICA

SREDNJA TREĆINA LICA

DONJA TREĆINA LICA

MC CODE U ESTETSKOJ MEDICINI

TEHNOLOŠKE NOVOSTI, NOVI KONCEPTI ZA STARENJE

HIJALURONIDAZA U ESTETSKOJ MEDICINI

METAMORFOZA PRED OGLEDALOM

TRETMANI LOKALIZIRANOG ADIPOZITETA

NOVOSTI ANTIAGE MEDICINE

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U ESTETSKOJ MEDICINI

PREDAVAČI

U radu Kongresa, kroz izlaganje i radionice o aktualnim temama i novitetima na području estetske medicine, aktivno će sudjelovati:

prof. dr. Alberto Massirone predsjednik Talijanske udruge estetske medicine Agorà-Amiest – Società Italiana di Medicina Estetica; ravnatelj Visoke škole, postdiplomskog studija estetske medicine i profesor plastične kirurgije na Sveučilištu u Milanu Više
dr. sc. Erminio Mastroluca specijalista plastične i rekonstruktivne kirurgije u Rimu
prof. dr. Elena Baranova ekspert EU Komisije za „genomiku, biotehnologiju za zdravlje i personaliziranu medicinu; predsjednica Europskog instituta personalizirane prevencije i zdravlja u Monaku; svjetska nagrada za najbolji znanstveni rad u Kanadi; izabrana za Ženu godine Francuske Više
prof. dr. Annalisa Beatini specijalistica opće kirurgije, diploma Međunarodne škole za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu; magistra trihijatrije, Sveučilište u Firenci Više
dr. Labib Edison Riachi Napredna karlična, laparoskopska i Robotski kirurgija, uroginekologija
dr. Aleksandra Pirjavec docent na Sveučilištu u Rijeci, specijalist plastične i rekonstruktivne medicine, KBC, Rijeka Više
dr. Nadia Fraone specijalistica za bolesti jetre, Sveučilište La Sapienza; ravnateljica Međunarodne škole za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratteli Više
dr. Elma Bunar specijalistica interne medicine, diploma estetske medicine Međunarodne škole za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu; diploma personalizirane prevencije Sveučilišta u Nici; magistra estetske i anti – aging medicine Sveučilišta Camerino u Parizu, predsjednica Hrvatske udruge estetske medicine Više
prim. dr. sc. Jasna Lesić specijalistica dermatologije, Poliklinika za dermatovenerologiju Lesić, Zagreb
dr. Charles Volpei MD specijalist plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije; predsjednik Francuske udruge plastičnih kirurga 2015. (Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique) Više
dr. Valentina Hečimović specijalist opće medicine, Osijek
dr. Ruhi Cakir pedijatar je i liječnik obiteljske medicine te preventivne antiaging medicine. Član je Međunarodnog znanstvenog odbora ozona te autor knjige Farmakologija i prehrambena intervencija u liječenju bolesti Više
dr. Marie-Jeanne Miniconi-Nigoghossian specijalistica dermatologije; aktivna članica francuskog udruženja SAMCEP (Société Avancée de Médecine et Chirurgie Esthétique & Plastique) Više
dr. Ibrahim El Achkar specijalist plastične i estetske kirurgije; specijalist otorinolaringologije; Sveučilište Saint-Joseph u Beirutu, Medicinski fakultet u Parizu, član The leading Physicians of the World Više
dr. Domenico Centofanti potpredsjednik Talijanske udruge estetske medicine SIME (Società Italiana di Medicina Estetica); nacionalni savjetnik Talijanske udruge specijalista u znanosti o ishrani A.N.S.I.S.A. (Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione); nacionalni savjetnik Talijanske akademije estetske medicine A.I.d.M.E. (Accademia Italiana di Medicina Estetica) Više
dr. Sanja Lazarić specijalist otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata
dr. Alain Tenenbaum doktor Honoris Causae in Sciences, Sveučilište Henan u Kini; profesor plastične kirugije Zhengzhou u Kini; profesor informatike pri Medicinskom fakultetu Nancy u Francuskoj; specijalist otorinolaringologije i facijalne, plastične, rekonstruktivne i kozmetičke kirurgije, specijalist aeronautičke i kozmonautičke medicine i fiziologije, specijalist biološke fizikokemije, specijaist biofizike, specijalist biomatematike i biostatistike u Parizu; izumitelj endopeela i drugih pilinga; međunarodni ekspert komplikacija filera i endoproteza; ekspert u SEO (Search Engines Optimzation) SEM, APPS i web stranica estetske medicine, anti-aging medicine, kozmetičke dermatologije i estetske plastične kirurgije; predsjednik Švicarske akademije kozmetičke dermatologije i estetske medicine; predsjednik Međunarodne udruge pilinga Više
Doc. dr. sc. Andrzej Ignaciuk predsjednih Poljske Udruge estetske medicine,ravnatelj Škole za estetsku medicinu, Varšava, Poljska
dr. Gloria Trocchi docentica Međunarodne škole za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu; članica Međunarodnog znanstvenog i savjetodavnog odbora o komplikacijama filera Više
Cinzia Sisti MD, MSc specijalistica otorinolaringologije i patologije Cervico-Facial; diploma estetske medicine Međunarodne škole za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu; magistra estetske kirurgije i morfodinamike Sveučilišta u Milanu Više
Eric Oquinarena MD, PhD Profesor kvantne medicine, Nica Više
Prof. dr. sc. Vanja Gabrić specijalist muzikologije Više

REGISTRACIJA I PRIJAVA SAŽETAKA

Naziv Drugog Kongresa Estetske Medicine

ETIKA - ESTETSKA - ELEGANCIJA

Organizacija kongresa

ORGANIZATOR

Hrvatska udruga estetske medicine (HUEM)

Vjekoslava Spinčića 3
51 410 Opatija

Kontakt: +385 51 271 087 ili +385 92 170 73 22
Mail: congress@huem.eu
Web: www.HUEM.eu

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Dr. Elma Bunar
Dr. Asja Perovic
Dr. Cinzia Sisti

Mjesto održavanja kongresa

Hotel Milenij

  • Ul. Maršala Tita 109
    51410 Opatija

    051 278 016

 

Alberto Massirone

diplomirao je medicinu i kirurgiju na Sveučilištu u Milanu. Specijalist je medicinske hidrologije, klimatologije i talasoterapije.

Ravnatelj je Međunarodne škole za estetsku medicinu Fatebenefratelli (Scoula di Medicina Estetica - Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu, predsjednik Talijanske udruge estetske medicine AGORA, Società Italiana di Medicina Estetica – SIME. Također, ravnatelj je Visoke škole postdiplomskog studija estetske medicine i glavni tajnik Međunarodne udruge estetske medicine (Union Internationale de Médecine Esthétique - UIME).

Elena Baranova

stručnjakinja je EU komisije za genomiku, nauku o životu i biotehnologiju za zdravlje i personaliziranu medicinu.

Predsjednica je EU instituta za personaliziranu prevenciju i zdravlje u Monaku.

Osnivačica je jedinstvenog pristupa "HAUTE COUTURE PREVENTION" za personalizirano zdravlje, anti-aging i ljepotu te prve međusveučilišne diplome u prediktivnoj medicini. Predaje na sveučilištima u Francuskoj već 25 godina.

Annalisa Beatini

specijalistica je opće kirurgije.

Diplomirala je na Međunarodnoj školi za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica - Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu.

Magistra je medicinske i kirurške trihologije, Sveučilišta u Firenci, a od 2015. potpredsjednica je Talijanske akademije za estetsku medicinu (Accademia Italiana di Medicina Estetica - AIME).

Aleksandra Pirjavec

specijalistica je plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, primarijus na Odjelu plastične i rekonstruktivne kirurgije Klinike za kirurgiju KBC Rijeka i docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske krirugije stječe na Sveučilištu La Sapienza u Rimu.

Usavršava se na prestižnoj Klinici za plastičnu kirurgiju s Kliničkim odjelom za plastičnu, rekonstrukcijsku, estetsku kirurgiju i opekline UKC Ljubljana i u Kleinert Institute Louisville, Kentucky za mikrokirurgiju i kirurgiju šake. Osim rekonstrukcijske kirurgije, velik dio svoga rada posvećuje liječenju opeklina, i to onih kritičnih.

Nadia Fraone

diplomirala je medicinu i kirurgiju na Sveučilištu Sapienza u Rimu, nakon čega je stekla i diplomu estetske medicine Međunarodne škole za estetski medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica - Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu, u kojoj danas djeluje kao zamjenica ravnatelja.

Specijalistica je za bolesti jetre.

Elma Bunar

specijalistica je interne medicine, a diplomu iz estetske medicine stekla je na Međunarodnoj školi za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu.

Magisterij I stupnja završila je na Sveučilištu u Pavii, a II stupnja – estetska medicina i terapija na Sveučilištu Camerino u Italiji.

Na Europskom institutu za personaliziranu prevenciju u Nici stekla je diplomu iz personalizirane prevencije te posjeduje WOSIAM board certifikat za anti-aging medicinu.

Predsjednica je Hrvatske udruge estetske medicine (HUEM) te članica znanstvenog odbora Talijanske udruge estetske medicine (Società Italiana di Medicina Estetica - SIME), Svjetskog savjeta za preventivnu, regenerativnu i anti-aging medicinu (World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine - WOCPM), Talijanske akademije estetske medicine (Accademia Italiana di Medicina Estetica - AIME) i Svjetske znanstvene organizacije anti-aging medicine (World Society of Anti-aging Medicine - WOOSAM).

Charles Volpei

specijalist je plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije. Bivši je predsjednik Naprednog udruženja estetske i plastične medicine i kirurgije (Advanced Society of Aesthetic and Plastic Medicine and Surgery - SAMCEP) te Francuske udruge estetske plastične kirurgije (Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens - SOFCEP).

Član je Francuske udruge estetske plastične kirurgije (Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens - SOFCEP), Francuskog udruženja plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije (Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique - SOFCPRE) i Međunarodne udruge za estetsku i plastičnu kirurgiju (International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS).

Ruhi Cakir

pedijatar je i liječnik obiteljske medicine te preventivne antiaging medicine.

Član je Međunarodnog znanstvenog odbora ozona te autor knjige Farmakologija i prehrambena intervencija u liječenju bolesti.

Marie Jeanne Miniconi

specijalistica je dermatologije Sveučilišta u Nici.

Osnivačica je i članica Naprednog udruženja estetske i plastične medicine i kirurgije (Advanced Society of Aesthetic and Plastic Medicine and Surgery - SAMCEP) te članica Francuskog udruženja dermatologije (Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie).

Ibrahim El Alchkar

specijalist je plastične i estetske kirurgije. Završio je studij na Saint Jospeh Sveučilištu u Bejrutu te Medicinski fakultet u Parizu.

Izumio je „El Achkar Bone Injector“ koji se koristi u plastičnoj kirurgiji.

Član je Francuske udruge estetske plastične kirurgije (Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens - SOFCEP), Švicarske akademije za kozmetičku dermatologiju i estetsku medicinu (Swiss Academy of Cosmetic Dermatology and Aesthetic Medicine - SACDAM), Francuske udruge ENT i kirurgije glave i vrata, Libanonskog društva ENT-a te Leading Physichians of the World.

Domenico Centofanti

diplomirao je medicinu i kirurgiju na Sveučilištu Gabriele d'Annunzio, Chieti te na Međunarodnoj školi za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu u kojoj je danas jedan od profesora.

Potpredsjednik je Talijanske udruge estetske medicine (Società Italiana di Medicina Estetica-SIME), nacionalni savjetnik Talijanske udruge specijalista u znanosti o ishrani (Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione - ANSISA) i nacionalni savjetnik Talijanske akademije estetske medicine (Accademia Italiana di Medicina Estetica - AIME).

Alain Tenenbaum

doktor je Honoris Causae in Sciences, Sveučilišta Henan u Kini. Specijalist je otorinolaringologije i facijalne, plastične, rekonstruktivne i kozmetičke kirurgije, te aeronautičke i kozmonautičke medicine i fiziologije.

Nadalje, specijalist je i biološke fizikokemije, biofizike, biomatematike i biostatistike u Parizu. Izumitelj je endopeela i drugih pilinga te međunarodni stručnjak komplikacija filera i endoproteza.

Stručnjak je u SEO (Search Engines Optimzation) SEM, APPS i web stranica estetske medicine, anti-aging medicine, kozmetičke dermatologije i estetske plastične kirurgije.

Predsjednik je Švicarske akademije kozmetičke dermatologije i estetske medicine (Swiss Academy of Cosmetic Dermatology and Aesthetic Medicine - SACDAM) i Međunarodne udruge pilinga (International Peeling Society).

Gloria Trocchi

diplomirala je medicinu i kirurgiju na Sveučilištu "Sapienza" u Rimu. Diplomu iz estetske medicine stekla je na Međunarodnoj školi za estetsku medicinu Fatebenefratelli (Scoula di Medicina Estetica - Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu, u kojoj je danas i docentica.

Članica je Međunarodnog znanstvenog i savjetodavnog odbora o komplikacijama filera (International Scientific and Advisory Committee on Dermal Filling Complications) i potpredsjednica Talijanske udruge za estetsku medicinu (Società Italiana di Medicina Estetica - SIME), a kao stručnjak redovito pohađa Nacionalni i međunarodni savjetodavni odbor „Fileri i moguće komplikacije, botulinum toksin i tehnike estetske medicine“.

Cinzia Sisti

specijalistica je s otorinolaringologije i patologije. Diplomu estetske medicine stekla je na Međunarodnoj školi za estetsku medicinu Fatebenefratteli (Scoula di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli) u Rimu.

Magisterij II stupnja iz estetske kirurgije i morfodinamike završila je na Sveučilištu u Milanu. Sudjelovala je na brojnim tečajevima i kongresima estetske medicine i kirurgije te stjecala radno iskustvo u Italiji i inozemstvu.

Eric Oquinarena

ima preko 20 godina iskustva u području stomatologije, diplome iz područja dentalne kirurgije, oralne rehabilitacije, odontologije i biorezonantne terapije te specijalizaciju kvantne medicine.

Voditelj je odjela za odnose s javnošću Europskog instituta za personaliziranu medicinu te predavač i međunarodni delegat Svjetske znanstvene organizacije anti-aging medicine (World Society of Anti-aging Medicine - WOOSAM).

Trenutno je ravnatelj i vlasnik stomatološke ordinacije i centra za kvantnu terapiju u Nici.

Vanja Gabrić

akademska je glazbenica i profesorica. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu čime stječe zvanje akademski muzičar profesor.

Jedna je od pokretačica Međunarodnog festivala Sarajevska zima, kao i članica programske komisije navedenog festivala. Osnivačica je i potpredsjednica Umjetničke zajednice Collegium artisticum sa sjedištem u Austrijskoj kući. Bila je članica tima za pokretanje muzikoterapije u BiH i sudionik u Cindy - međunarodnom projektu muzikoterapije.

Dugogodišnja je članica Upravnog vijeća Gradskog kulturnog središta Metković.