Hrvatska udruga estetske medicine

Hrvatska udruga estetske medicine neprofitabilna je i znanstvena udruga osnovana u Opatiji 2007. godine.

Udruga kroz područje estetske medicine ujedinjuje liječnike različitih specijalnosti s ciljem obrazovanja i suradnje, ostvaruje interdisciplinarnu kolaboraciju između liječnika i tehničara različitih specijalizacija, stimulira eksperimentalna istraživanja u farmaceutskoj i kozmetološkoj industriji, publicira znanstvene i tehničke radove sa sadržajem vezanim uz estetsku medicinu te pospješuje i jača znanstvenu razmjenu s udrugama estetske medicine drugih zemalja.

Hrvatska udruga estetske medicine jedna je od 30 članica Internacionalne unije estetske medicine osnovane 1978. godine u Parizu.

Vizija Hrvatske udruge estetske medicine je povezati zainteresirane kolege u cilju daljnje edukacije, razmjene iskustava, razvoja i unapređenja u struci, te otvoriti put prema okupljanju svjetskih stručnjaka u Republici Hrvatskoj kako bi svoja iskustva i znanja razmijenili s domaćim stručnjacima.

Predsjednica Hrvatske udruge estetske medicine je dr. Elma Bunar.

Glavni ciljevi Hrvatske udruge estetske medicine su:

edukacija
održavanje radnih kongresa u suradnji sa svjetski priznatim i domaćim stručnjacima
suradnja sa svim zainteresiranim specijalistima
suradnja s međunarodnim srodnim organizacijama
promocija estetske medicine kao jedne od najinovativnijih grana medicine
vodeća uloga profesionalnog i glavnog dionika u pitanjima vezanim uz estetsku medicinu u Republici Hrvatskoj