Internacionalna škola estetske medicine u Rimu

Scuola internazionale di medicina estetica

Direktor:

dr. Emanuele Bartoletti, specijalist plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije, predsjednik Talijanske udruge estetske medicine (SIME)

Zamjenici direktora:

dr. Nadia Fraone, specijalist za bolesti jetre i metabolizma; zadužena za teorijsku didaktiku

dr. Enrica Maggiori, specijalist za kliničku farmakologiju,

prof. Francesco Romanelli, specijalist za endokrinologiju, zadužen za Anti-Aging medicinu

Članovi uprave:

dr. Loredana Cavalieri, specijalist plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije; koordinator obrazovne didaktike

dr. Stefania Santini, diplomirala u Međunarodnoj školi za estetsku medicinu; koordinator didaktičke komunikacijske zone

dr. Gloria Trocchi, specijalist interne medicine; koordinator kliničkih istraživanja

Internacionalna škola estetske medicine djeluje u suradnji s Talijanskom udrugom estetske medicine te uz pokroviteljstvo Internacionalne unije estetske medicine.

Škola traje 4 godine i obuhvaća sljedeće predmete:

1. Godina

Kulturalna antropologija, biokemija, komunikacija I, opća kozmetologija I, kronobiologija, dermatologija I, epidemiologija, etika I, filozofija medicine, fiziologija sportskog održavanja, flebolinfologija I, zubna higijena, engleski jezik, management I, urgentna medicina I, mezoterapija, metodologija istraživanja I, ortostatika, pedagogija, klinička psihologija I, sociologija, nauka o alimentaciji, estetska medicina I, praktičke vježbe.

2. Godina

Komunikacija II, opća kozmetologija II, medicinska kozmetologija I, deontologija, dermatologija II, diatermokirurgija, filozofija medicine, fiziologija ishrane, flebolinfologija II, opća gerijatrija, endokrina ginekologija I, kineziologija, sanitarna legislazione, management II, metodologija istraživanja II, sanitarna organizacija, klinička psihologija II, psihoneuroendokrinoimunologija, senologija, tehnike opuštanja, trihologija, estetska medicina II, praktičke vježbe.

3. Godina

Andrologija, biofizika, primijenjena biokemija, plastična kirurgija, komunikacija III, opća kozmetologija III, medicinska kozmetologija II, dermatologija III, endokrinologija, estetska fizioterapija, fitoterapija, flebolinfologija III, endokrina ginekologija II, medicinska korektivna gimnastika, laser terapija, management III, sudska medicina, metodologija istraživanja III, termalna metodologija, klinička ishrana, podologija, psihijatrija, klinička psihologija III, medicinska toksikologija, trihijatrija, estetska medicina III, praktičke vježbe.

4. Godina

Komunikacija IV, medicinska kozmetologija III, menagement IV, urgentna medicina II, sudska medicina, metodologija istraživanja, estetska medicina IV, okulistika, odontostomatologija, ortopedija, otorinolaringologija, praksa u ambulantnim strukturama estetske medicine.

Želite više informacija vezanih uz školu? Kontaktirajte nas!