O estetskoj medicini

Estetska medicina prvi se put pojavljuje u Parizu 1973. godine i predstavlja novi koncept medicinske discipline.

Estetska medicina oslanja se na temeljna saznanja medicinskih znanosti te koristi dostignuća iz područja opće medicine, kirurgije, endokrinologije, interne medicine, dijetologije, dermatologije, angiologije, ortopedije, fizijatrije, kao i antropologije, filozofije, pedagogije, psihologije i sociologije. Estetska medicina sistematično se bavi zdravom individuom koja je često nezadovoljna nekim malim nedostatkom, najčešće fizičkim. Jedna je od najinovativnijih grana medicine. U ovom području medicine koje se bavi unaprjeđenjem kvalitete života, provodi se program prevencije općeg starenja organizma, koji ima internistički karakter. Ova grana medicine predstavlja evoluciju interne medicine.

Prevencija starenja organizma prvenstveno se odnosi na opće starenje te starenje kože, no estetska medicina također se bavi i korekcijom nesavršenosti lica i tijela. U širem smislu, estetska medicina bavi se izgradnjom i rekonstrukcijom psihofizičke ravnoteže zdrave osobe, koja može živjeti s nelagodom zbog lošeg prihvaćanja određene nesavršenosti svoga tijela. Estetska medicina podrazumijeva određena pravila upravljanja životom, prijedloge i intervencije usmjerene na kontrolu vlastitog starenja, općeg starenja i starenja kože.

Osim važnog doprinosa multidisciplinarnom tretmanu fizičkih nedostataka te estetskih i psiholoških posljedica bolesti, estetska medicina radi na postizanju i održavanju zdravlja na način na koji to preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija – „kao izraz stanja psihičkog i fizičkog blagostanja, a ne kao odsutnost bolesti“. Oni koji se danas obraćaju liječnicima estetske medicine, pored ispravka deklarirane nesavršenosti koja je prisutna, traže recept koristan za poboljšanje kvalitete života, a glavni je cilj postići održavanje optimalnog tjelesnog i duševnog zdravlja tijekom godina.

Ovom granom medicine postiže se razumijevanje uloge različitih dijelova tijela i organa koji čine dio psihofizičke ravnoteže, stoga upravo estetska medicina korigira eventualne neravnoteže i sprječava da situacija dobrog stanja zdravlja prijeđe u stanje bolesti. Krovna organizacija svih udruga estetske medicine diljem svijeta je Internacionalna unija estetske medicine (UIME), osnovana 1978. godine u Parizu. Važan korak u povijesti estetske medicine bila je 1977. godina kada je pokrenut časopis „The Esthetic Medicine Magazine“. Ovaj multidisciplinarni časopis izlazi svaka tri mjeseca, a distribuira se na europskoj razini.

Načela estetske medicine

Načelo estetske medicine je da čovjeka promatra kao cjelinu. Nastaje od spoznaje da je čovjek zdrav kada je njegovo fizičko i mentalno stanje dobro, kada je dobro adaptiran u društvu te mikro i makro ambijentu u kojem živi i radi te kada je u harmoniji s različitim fazama svog života. Sve to dovodi do psihofizičke ravnoteže, a da bi je čovjek postigao i održavao tijekom života, potrebna je prevencija. U modernom životu čovjek je izložen mnogobrojnim stresnim utjecajima, što ga dovodi do bržeg psihofizičkog starenja. Ubrzani civilizacijski razvoj zahtijeva istovremeno veći napor za uspostavljanje psihofizičke harmonije.

U suvremenom društvu važan je odnos sa sredinom u kojoj se živi i radi. Uspješnom osobom smatra se ona koja je dopadljiva, elegantna i psihofizički harmonična. Bez obzira na godine života, da bi se uspješno funkcioniralo u društvu, potrebno je ispunjavati ove uvjete.Liječnici uče pacijente kako upoznati i prihvatiti naslijeđene fizičke strukture, koje će pacijent znati zaštititi prema pravilima higijene života: higijena ishrane, fizička higijena, psihološka higijena, higijena ponašanja te kozmetološka higijena.

Cilj estetske medicine je naučiti osobu kako sačuvati svoje zdravlje, održavati harmoniju te živjeti zadovoljno bez obzira na godine. Kroz pristup estetske medicine svrha je da osoba, i kada prepozna neki neestetizam kod sebe, ne izgubi samopoštovanje te radi na sebi, zajedno s liječnikom estetske medicine, poštujući pravila higijene života i postulate estetske medicine. Upravo iz tih razloga, estetska medicina je disciplina koja kroz multidisciplinarni holistički pristup u očuvanju psihofizičkog zdravlja daje izvanredne rezultate.